fbpx

Aktuellt

Ledningen för Ekokuljetus-gruppen förnyas så att Petri Niemelä, VD för koncernens största enhet, Ekokuljetus JNH Oy, även tar över uppdraget som VD för Ekoman Oy med start den 1.1.2023. Målet är att under Petri Niemeläs ledning satsa mer än någonsin på att utnyttja synergierna mellan...

Vasaregionens avfallsnämnd godkände de nya bestämmelserna om avfallshantering på mötet som hölls den 3.5. Det nya regelverket träder i kraft den 1.6.2022 och har flera övergångsperioder. Bestämmelserna om avfallshantering är i kraft i Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Storkyro och Korsnäs. På fastigheter med minst fem bostäder Insamling på fastigheterna: Metall...

Den ändrade avfallsförordningen höjer målet för återvinningsgraden tydligt från det nuvarande. Förändringen berör i stort sett alla företag. Den nya avfallslagen förpliktigar till att återvinna långt över hälften av det kommunala avfallet. I den gamla lagen var målet för år 2020 50 % av det kommunala...

Ekokuljetus JNH Oy och Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab fusioneras. Bolagen fortsätter tillsammans att utveckla högklassiga miljötjänster. Tack vare arrangemanget kan man tjäna kunderna i Vasaregionen allt mångsidigare. Genom arrangemanget som blev verklighet 11.3.2022 blir Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab:s affärsverksamhet en del av koncernen Ekokuljetus. Båda...

November förde med sig den förnybara energin med låga utsläppsnivåer som en del av vårt företags vardag. Vi tog den första biogasdrivna sopbilen med två fack i bruk för transport av avfall. Vi investerade under den gångna hösten i vårt företags första biogasdrivna sopbil med två...