fbpx

Effektiv avfallshantering hör till alla!

Söker du en miljövän i Vasa eller dess närkommuner som är en lokal, pålitlig och punktlig expert inom avfallshantering?

Ekoman erbjuder avfallshanteringstjänster till hushåll, husbolag och företag. Vi är en pålitlig samarbetspartner som noggrant utför sitt arbete. Vi planerar avfallshantering som följer avfallshanteringsföreskrifterna tillsammans med dig.

Vi har stark lokalkunskap som ackumulerats över årtiondena. Välj oss som producent av dina avfallshanteringstjänster så får du njuta av högklassigt och fungerande samarbete året om.

Egnahemshus och småhus

(1-4 lägenheter)

Minimikravet är att man till den egna gården ska skaffa ett avfallskärl för brännbart avfall.

Dessutom rekommenderar vi att hushåll samlar in bioavfall separat.

Du hittar avfallshanteringstjänsterna för egnahemshus och småhus

Husbolag

(5 eller fler lägenheter)

I enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna ska följande avfallskärl användas: bioavfall, brännbart avfall, papper, glasförpackningar, metall och batterier.

Dessutom rekommenderar vi att husbolaget samlar in plast- och kartongförpackningar separat.

Du hittar avfallshanteringstjänsterna för husbolag

Företag

Företaget ska vara medvetet om mängden avfall som det producerar och avfallets kvalitet. Dessutom ska företaget ordna avfallshantering för sitt avfall.

Beroende på verksamheten kan företaget också ha särskilda sorterings- och återvinningsskyldigheter. Vi hjälper ert företag att ordna effektiv avfallshantering!

Du hittar avfallshanteringstjänsterna för företag