fbpx

Vår berättelse

En modig ung man, entusiasm för renhållning och serviceinriktning skapade ett familjeföretag

Vårt företag tog sina första steg redan 1937 då mockandet av gödsel och insamlandet av skräp fortfarande skedde manuellt i hästvagnar. Då deltog den unga Fredrik Eckerman (1926–2012) för första gången i stadens renhållningsarbete som assistent till sin far. Sin unga ålder till trots deltog Fredrik aktivt i stadens renhållningsarbete och ägde redan som 14-åring en egen häst. Tillsammans transporterade de skräp under kvällarna och annat på dagarna.

Fredrik var en fördomsfri man som inte var rädd för arbete, och många kom ihåg honom på grund av hans mycket starka egna vilja. Han arbetade också en stund som slaktare i Vasa saluhall, men återvände dock till utvecklingen av avfallshantering.

I början av 1960-talet fick Ekomans föregångare Renhållningstjänst F. Eckerman sin början. Fredrik ägnade sig åt företaget som blev hans livsarbete.

Fredrik ansåg att problemen i avfallshanteringen inte kan lösas endast med priskonkurrens. Också säkerhet, snabbhet och punktlighet är avgörande faktorer.

Han är ihågkommen för sin starka vilja och som en ihärdig man som visste om utvecklingen av avfallshanteringen i vårt område.

Renhållningstjänst F. Eckerman var bland de första som introducerade modernare avfallshanteringstjänster i Vasa. Hästarna byttes till traktorer, sedan till växelflaksbilar och slutligen till lastbilar utrustade med packningsmaskiner.

Punktlighet, pålitlighet och serviceinriktning bevarades över generationsskiftet

År 1993, efter tre decennier, avslutade Renhållningstjänst F. Eckerman sin dagliga verksamhet. Att betjäna inom Vasaregionens avfallshantering hade varit en hederssak för Fredrik. Att betjäna kunderna punktligt året om på ett sätt som var värt deras förtroende hade blivit affärsverksamhetens viktigaste värdering.

Fredriks son Markus Eckerman (1952–) och hans företag Oy Ympäristöhuolto EKOMAN Miljöservice Ab och Paper-Service Ky fortsatte detta arv som avfallshanteringens vägvisare och återvinningsspecialister. Paper-Service samlade in papper och papp redan från år 1978.

Utveckling av miljöhantering och oro över fortsatt arbete

1990-talet medförde nya tankar inom miljö- och avfallshanteringsbranschen. När separat insamling och återvinning effektiverades ägnade sig Markus åt utvecklingen av avfallstransport och miljöhantering. EKOMAN beaktade återvinning, funktionaliteten av fastigheternas avfallspunkter och smidigheten av avfallstransportörens arbete.

Vårt företag ansågs vara en banbrytare inom branschen i Vasaregionen; vi inledde en fastighetsvis glasinsamlingstjänst i Vasa redan 1992 och metallinsamling redan 1994. Dessutom utvecklade och designade vi en tjänst för insamling av använda batterier.

Vi förstärkte det sömlösa samarbetet i avfallsfrågor och utvecklade avfallshanteringen tills den delvis öppna frågan om ordnandet av avfallshanteringen åter lyftes fram på 2000-talet. Vasaregionens avsikt att avstå från transport som ordnades av fastighetsinnehavaren ledde till osäkerhet i vårt företag och oro över huruvida arbetet skulle fortsätta. Detta tyglade också företagets investeringsvillighet en lång tid framöver.

Som företagets ägare var bevarandet av en transportmodell som ordnades av fastighetsinnehavaren mycket viktigt särskilt för Markus. Han fokuserade på att betjäna framför allt hushållskunder och ansåg det vara viktigt att våra kunder har friheten att välja sin egen miljö- och avfallshanteringstjänst.

Markus Eckerman utvecklade PARISTO-COMBI som fick en bra mottagning när den först presenterades. PARISTO-COMBI var en plastlåda som placerades under locket på glasinsamlingskärlet. Locket utrustades med ett separat inkasthål för lådan. Lådan tömdes samtidigt som glasinsamlingskärlet.

Berättelsen EKOMAN fortsätter redan i den tredje generationen

Över 60 år senare genomförs lokala avfallshanteringstjänster redan av den tredje generationen, med samma principer och mål.

Kärnan av vår affärsverksamhet är fortfarande att betjäna kunderna punktligt året om på ett sätt som är värt deras förtroende trots att övergången till kommunalt ordnad avfallstransport och centraliserad konkurrensutsättning ändrar intäktsmodellen inom avfallshanteringsbranschen avsevärt i Vasaregionen.

EKOMAN är färdig att göra allt för att vårt företag ska vara med i förstärkandet av regionens effektiva avfallshantering även efter att avfallstransporten kommunaliserats.

Vi anser att främjandet av cirkulär ekonomi, uppföljning av verksamheten och samarbetet mellan olika aktörer kommer att spela en stor roll i garanterandet av effektiv avfallshantering under 2020-talet.