fbpx

Avfallshanterings­tjänster för egnahemshus och småhus

Välfungerande avfallshantering och återvinning är förebyggande miljövård och en viktig del av allas vardag. Som din miljövän planerar vi avfallshantering som följer avfallshanterings­föreskrifterna tillsammans med dig. Vi hjälper med valet av lämpliga avfallskärl och samlar in avfall punktligt året om.

Vi tömmer kärlen i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna i vårt område och sköter för dig att de sorterade avfallen transporteras till behandlingsplatser avsedda för dem.

För närvarande är tömningsintervallet för brännbart avfall 1–2 veckor, på vintern 1–4 veckor utan en separat ansökan till avfallsnämnden om förlängt tömningsintervall. Tömningsintervallet för bioavfall är 1–2 veckor på både sommaren och vintern.

Vi kan avtala tillsammans om tätare tömningsintervaller än en gång i veckan. Om tömningsintervallet vill förlängas måste man dock lämna in en skriftlig ansökan hos Vasaregionens avfallsnämnd.

Invånarna i egnahemshus och småhus har olika slags alternativ vad gäller skötseln av avfallshantering. Minimikravet är att det på den egna gården finns ett avfallskärl för brännbart avfall. Om man så vill kan man även placera bioavfall i detta kärl.

Vi rekommenderar dock att bioavfall samlas in separat i sitt eget avfallskärl.

Låt oss tillsammans genomföra effektiv avfallshantering för din fastighet!

Ta kontakt!

Obs! Utöver detta tömmer vi också pappersavfallskärl avgiftsfritt och enligt överenskommelse om kunden har ett sådant.

Utgångspunkten är att egnahemshus och småhus sköter tvätten av avfallskärl själv.

I enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna i vårt område ska man ta hand om insamlingskärlen så att insamlingen inte orsakar fara eller olägenhet för hälsa eller miljö. Kärlen ska hållas i skick och rengöras tillräckligt ofta; avfallskärl ska tvättas minst en gång om året.

Som din miljövän hjälper vi gärna om tvätt av avfallskärl på egen hand inte är en lockande tanke!

Beställ tvätt av avfallskärl här!

Obs! Avfallskärlens tvättjänst kan utnyttjas för nästan alla insamlingskärl, oberoende av avfallsfraktion.

Avfallskärlet ska vara lämpligt för den avfallstyp som det används för, och dess storlek ska motsvara mängden avfall som produceras vid fastigheten. Kärlet ska med andra ord dimensioneras så att det alltid kan stängas med beaktande av tömningsintervallet.

Hos oss kan du antingen köpa eller hyra avfallskärl lämpliga för avfallsinsamling och -sortering.

De vanligaste kärlstorlekarna för sortering av olika avfallsfraktioner:

Soptunnaavfallskomponent
80 lbioavfall
140 lbrännbart, bioavfall
240 lbrännbart, bioavfall, glass, metall
360 lbrännbart
660 lbrännbart, kartong, papp, plast

Är det snart dags för trädgårds- eller gårdstalko på din fastighet? Har det samlats oanvändbart skrot i det gamla förrådet?
Eller behöver du ett flak för renovering eller byggande?

Att hyra ett växelflak underlättar insamlingen och återvinningen av många olika slags avfall! Det är det behändigaste sättet att transportera även större mängder avfall på en gång. När du hyr ett flak sparar du tid och möda. Dessutom minskar du antalet körkilometer med släpkärra mellan återvinningsstationen och hemmet.

Det enda du behöver göra är att sortera avfallet och samla det på flaket. Vi tar hand om transporten och tömningen!

Läs mer om växelflak här

Kolla också hur du behändigt kan transportera kvistar med flakbil med kran!

Vilka var nu de där tömningsintervallerna? Hurdana insamlingskärl är ändamålsenliga? Var och hur ska avfallskärlen placeras på fastighetens gårdsområde? Realiseras effektiv avfallshantering som följer avfallshanteringsföreskrifterna på vår fastighet? – Du behöver inte brottas ensam med dessa frågor!

Vid behov utför vi kartläggnings- och rådgivningsbesök vid fastigheten gällande avfallshantering. Som proffs inom avfallssortering och återvinning hjälper vi dig säkerställa att din fastighet har avfallshantering som följer avfallshanteringsföreskrifterna.

Vi är din miljövän!

Ta kontakt!

Transportproblem? Ingen panik, vi erbjuder avgiftsbelagd transport av ditt avfall till behandlingsplatser avsedda för dem.

Små och lösa föremål ska förpackas i sopsäckar eller lådor som inte går sönder när de bärs. Det ska vara möjligt för två (2) personer att bära föremålen.

VI TRANSPORTERAR:
– sopsäckar med sorterat innehåll och
– hushållsapparater och möbler (inte pianon) som inte längre kan användas och har nått slutet av sin livscykel.

Fråga mer om vår avhämtningsservice eller beställ en transport här.

Obs! Vi sköter inte tömning av bostäder/hus och transporterar inte annat avfall som vi anser vara olämpligt. För fastighetstömning och tömning relaterad till flytt rekommenderar vi hyrning av växelflak.

Fråga mer eller beställ avfallshanteringstjänster

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ta Kontakt

Oy Ympäristöhuolto
Ekoman Miljöservice Ab

Mjölnaregatan 8
65100 Vasa

Kontor:

Öppet: Mån.-fre. kl. 8-16.00