fbpx

Avfallshanterings­tjänster för husbolag

Välfungerande avfallshantering och återvinning är förebyggande miljövård och en viktig del av allas vardag. Som en miljövän planerar vi avfallshantering som följer avfallshanteringsföreskrifterna tillsammans med er. Vi hjälper med att planera en fungerande avfallspunkt och välja lämpliga avfallskärl. Dessutom samlar vi in avfall punktligt året om.

Vi tömmer kärlen i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna i vårt område och sköter om att de sorterade avfallen transporteras till behandlingsplatser avsedda för dem.

För närvarande är tömningsintervallet för brännbart avfall 1–2 veckor, på vintern 1–4 veckor utan en separat ansökan till avfallsnämnden om förlängt tömningsintervall. Tömningsintervallet för bioavfall är 1–2 veckor på både sommaren och vintern.

Vi kan avtala tillsammans om tätare tömningsintervaller än en gång i veckan. Om tömningsintervallet vill förlängas måste man dock lämna in en skriftlig ansökan hos Vasaregionens avfallsnämnd.

I husbolag med fem eller fler lägenheter ska följande avfallskärl användas: bioavfall, brännbart avfall, papper, glasförpackningar, metall och batterier. Dessutom rekommenderar vi att husbolaget samlar in plast- och kartongförpackningar separat.

Utöver vanliga avfallsinsamlingskärl kan vår materiel även tömma nedsänkta djupinsamlingskärl.

Låt oss tillsammans genomföra effektiv avfallshantering för ert husbolag!

Ta kontakt!

Obs! Utöver detta tömmer vi också pappersavfallskärl avgiftsfritt och enligt överenskommelse om kunden har ett sådant.

I enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna i vårt område ska man ta hand om insamlingskärlen så att insamlingen inte orsakar fara eller olägenhet för hälsa eller miljö. Kärlen ska hållas i skick och rengöras tillräckligt ofta; avfallskärl ska tvättas minst en gång om året.

Vi har varit verksamma inom avfallshanteringsbranschen en lång tid och har konstaterat att regelbunden tvätt av kärlen både förlänger deras livslängd och bidrar till avfallspunkternas renlighet. På grund av detta tvättar vi husbolagens insamlingskärl för både brännbart avfall och bioavfall varje vår och höst.

Som er miljövän hjälper vi dock året om ifall era avfallskärl behöver en extra tvätt!

Beställ tvätt av avfallskärl här

Obs! Avfallskärlens tvättjänst kan utnyttjas för nästan alla insamlingskärl, oberoende av avfallsfraktion.

Avfallskärlet ska vara lämpligt för den avfallstyp som det används för, och dess storlek ska motsvara mängden avfall som produceras vid fastigheten. Kärlet ska med andra ord dimensioneras så att det alltid kan stängas med beaktande av tömningsintervallet.

Hos oss kan du antingen köpa eller hyra avfallskärl lämpliga för avfallsinsamling och -sortering.

De vanligaste kärlstorlekarna för sortering av olika avfallsfraktioner:

Soptunnaavfallskomponent
80 lbioavfall
140 lbrännbart, bioavfall
240 lbrännbart, bioavfall, glass, metall
360 lbrännbart
660 lbrännbart, kartong, papp, plast

Är det snart dags för trädgårds- eller gårdstalko i ert husbolag? Har det samlats oanvändbart skrot i redskapsförrådet? Eller behöver ni ett flak för renovering eller byggande?

Att hyra ett växelflak underlättar insamlingen och återvinningen av många olika slags avfall! Det är det behändigaste sättet att transportera även större mängder avfall på en gång. När ni hyr ett flak sparar ni tid och möda. Dessutom minskar ni antalet körkilometer med släpkärra mellan återvinningsstationen och hemmet.

Det enda ert husbolag behöver göra är att sortera avfallet och samla det på flaket. Vi tar hand om transporten och tömningen!

Läs mer om växelflak här

Kolla också hur ni behändigt kan transportera kvistar med flakbil med kran!

Hur ska invånarna handledas i sorteringen av avfall? Hurdana insamlingskärl är ändamålsenliga? Var och hur ska avfallskärlen placeras vid husbolagets avfallspunkt? Realiseras effektiv avfallshantering som följer avfallshanteringsföreskrifterna i vårt husbolag? – Ni behöver inte brottas ensam med dessa frågor!

Vid behov utför vi kartläggnings- och rådgivningsbesök gällande avfallshantering. Som proffs inom avfallssortering och återvinning hjälper vi ert husbolag att säkerställa en avfallshantering som följer avfallshanteringsföreskrifterna.

Vi är din miljövän!

Ta kontakt!

Fråga mer eller beställ avfallshanteringstjänster

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ta Kontakt

Oy Ympäristöhuolto
Ekoman Miljöservice Ab

Mjölnaregatan 8
65100 Vasa

Kontor:

Öppet: Mån.-fre. kl. 8-16.00