fbpx

EKOMAN

Vårt företag har som uppgift att betjäna inom miljö- och avfallshantering så att varje fastighet och företag har tillgång till fungerande och effektiv avfallshantering året om.

Vision

En lokal aktör som förstärker en effektiv avfallshantering även efter att avfallstransporterna kommunaliserats.

År 2025 ska 55 procent av allt kommunalt avfall återvinnas i Finland i stället för det nuvarande (2018) 42 procent. År 2030 är målet 60 procent och år 2035 redan 65 procent. Allas insatser krävs för att målet ska uppnås!

Vi är redo för utmaningen. Vår vision är att vara ett företag som är känt i Vasa och dess närkommuner som en lokal aktör och ett företag som erbjuder totalekonomiskt förmånliga avfallshanteringstjänster.

Vår berättelse

Mer än enbart avfallstransport

Vårt företag tog sina första steg redan 1937. Då deltog den unga Fredrik Eckerman (1926–2012) för första gången i stadens renhållningsarbete som assistent till sin far. Trots sin unga ålder deltog Fredrik aktivt i stadens renhållningsarbete. I början av 1960-talet fick Ekomans föregångare Puhdistuspalvelu F. Eckerman sin början.

Efter tre decennier fortsatte Fredriks son Markus Eckerman och hans företag Oy Ympäristöhuolto EKOMAN Miljöservice Ab och Paper-Service Ky som avfallshanteringens vägvisare och återvinningsspecialister. Paper-Service samlade in papper redan från år 1978.

I dag har kunderna betjänats i nästan 60 år och vår berättelse fortsätter fortfarande.