fbpx

Avfallshanterings­tjänster för företag

Företaget ska vara medvetet om mängden avfall som det producerar och avfallets kvalitet. Dessutom ska företaget ordna avfallshantering för sitt avfall. Välfungerande avfallshantering och återvinning är förebyggande miljövård och en viktig del av företagets vardag. Vi hjälper företag att ordna effektiv avfallshantering i enlighet med avfallslagen och övriga bestämmelser. Vi är en pålitlig samarbetspartner som noggrant utför sitt arbete året om.

Avfallskärl ska tömmas tillräckligt ofta så att det samlade avfallet ryms i kärlet och kärlet alltid kan stängas, detta så att avfallet inte smutsar eller skräpar ner omgivningen eller orsakar lukter eller annan hygienisk olägenhet.

Aktörer inom industri, service och annan näringsverksamhet ansvarar för och ska sålunda ordna separat insamling och återvinning av papper, kartong, glas, metall, plast och bioavfall.

Vi tömmer kärlen i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna i vårt område och sköter om för er att de sorterade avfallen transporteras till behandlingsplatser avsedda för dem. Utöver vanliga avfallskärl kan vår materiel även tömma nedsänkta djupinsamlingskärl och avfallskomprimatorer.

Vi hjälper ert företag att hitta en tömningsrytm som är optimal med tanke på miljön och kostnaderna. Ta kontakt!

Obs! Om ert företag är beläget i en affärscentrums- eller bostadsfastighet och producerar endast en liten mängd vanligt kommunalt avfall, kan avfallshanteringen ordnas tillsammans med fastigheten så att avfallshanteringskostnaderna delas.

I enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna i vårt område ska man ta hand om avfallet och insamlingskärlen så att insamlingen inte orsakar fara eller olägenhet för hälsa eller miljö. Kärlen ska hållas i skick och rengöras tillräckligt ofta; avfallskärl ska tvättas minst en gång om året.

Vi har varit verksamma inom avfallshanteringsbranschen en lång tid och har konstaterat att regelbunden tvätt av kärlen både förlänger deras livslängd och bidrar till avfallspunkternas renlighet. På grund av detta tvättar vi våra kunders insamlingskärl för både brännbart avfall och bioavfall varje vår och höst.

Som er miljövän hjälper vi dock året om ifall era avfallskärl behöver en extra tvätt!

Beställ tvätt av avfallskärl här!

Obs! Avfallskärlens tvättjänst kan utnyttjas för nästan alla insamlingskärl, oberoende av avfallsfraktion.

Avfallskärlet ska vara lämpligt för den avfallstyp som det används för, och dess storlek ska motsvara mängden avfall som produceras vid fastigheten. Kärlet ska med andra ord dimensioneras så att det alltid kan stängas med beaktande av tömningsintervallet.

Hos oss kan ni antingen köpa eller hyra avfallskärl lämpliga för avfallsinsamling och -sortering.

De vanligaste kärlstorlekarna för sortering av olika avfallsfraktioner:

Soptunnaavfallskomponent
80 lbioavfall
140 lbrännbart, bioavfall
240 lbrännbart, bioavfall, glass, metall
360 lbrännbart
660 lbrännbart, kartong, papp, plast
1100 lPapp

Hur kan vårt företag realisera kostnadseffektiv avfallshantering? Förpliktar vår verksamhet oss att effektivisera separat insamling och återvinning ännu mer? Ett hurdant sätt att samla in och återvinna avfall är den bästa lösningen med tanke på miljön och företagets kostnader? – Ni behöver inte brottas ensam med
dessa frågor!

Vid behov utför vi kartläggnings- och rådgivningsbesök på företagen gällande avfallshantering. Som proffs inom avfallssortering och återvinning hjälper vi ert företag att säkerställa effektiv avfallshantering som fungerar bäst med tanke på miljön och kostnaderna.

Vi är en miljövän till ert företag!

Ta kontakt!

Att hyra ett växelflak underlättar insamlingen och återvinningen av många olika slags avfall! Det är det behändigaste sättet att transportera även större mängder avfall på en gång. När ni hyr ett flak sparar ni tid och möda.

Det enda ni behöver göra är att sortera avfallet och samla det på flaket. Vi tar hand om transporten och tömningen!

Läs mer om växelflak här.

Av säkerhetsskäl ska lysrör och energisparlampor sorteras som farligt avfall.

I enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna i vårt område ska farligt avfall sorteras och samlas in separat samt transporteras till mottagningsplatser som är avsedda för sådant avfall minst en gång om året. Varje typ av farligt avfall ska ha sitt eget markerat avfallskärl.

Med oss är återvinning av farligt avfall säkert och fungerande!

Vi levererar på beställning ett ändamålsenligt insamlingskärl till ert företag. Efter att ni har samlat in lysrören som ska återvinnas tar vi hand om transporten och återvinningen.

Ta kontakt!

En avfallskomprimator är en maskin som med hjälp av hydraulik eller mekanisk kraftöverföring pressar samman avfall/fraktioner i ett insamlingskärl. Med en avfallskomprimator kan man sammanpressa papp, plast, papper, bioavfall och energiavfall. Den är av mest nytta för affärs- och kontorsfastigheter som producerar stora mängder avfall på en gång.

Hos oss kan ni antingen köpa eller hyra en avfallskomprimator som är avsedd för avfallsinsamling och -sortering.

Vi rekommenderar ett gemensamt möte för avfallshanteringskartläggning/-rådgivning innan ni beslutar att skaffa en avfallskomprimator. På så sätt kan vi garantera den bästa lösningen för ert företag med tanke på miljön och kostnaderna.

Ta kontakt!

Transportproblem? Ingen panik, vi erbjuder avgiftsbelagd transport av ditt avfall till behandlingsplatser avsedda för dem.

Små och lösa föremål ska förpackas i sopsäckar eller lådor som inte går sönder när de bärs. Det ska vara möjligt för två (2) personer att bära föremålen.

VI TRANSPORTERAR:
– sopsäckar med sorterat innehåll och
– hushållsapparater och möbler (inte pianon) som inte längre kan användas och har nått slutet av sin livscykel.

Fråga mer om vår avhämtningsservice eller beställ en transport här.

Obs! Vi sköter inte tömning av kommersiella fastigheter och transporterar inte annat avfall som vi anser vara olämpligt. För fastighetstömning och tömning relaterad till flytt rekommenderar vi hyrning av växelflak.

Fråga mer eller beställ avfallshanteringstjänster

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ta Kontakt

Oy Ympäristöhuolto
Ekoman Miljöservice Ab

Mjölnaregatan 8
65100 Vasa

Kontor:

Öppet: Mån.-fre. kl. 8-16.00