fbpx

Serviceavgift för returpapperskärl

Vi inför en serviceavgift för returpapperskärl från 1.4.2024.
Serviceavgiften är 2,50 € + giltig moms %/kärl/månad.
 
Tömningen av papperskärlet är fortfarande gratis.
Serviceavgiften täcker underhållskostnaderna för tjänsten, som t.ex. underhåll av körstyrsystemet och uppdatering av körrutter.