fbpx

Petri Niemelä ny VD för Ekoman Oy

Ledningen för Ekokuljetus-gruppen förnyas så att Petri Niemelä, VD för koncernens största enhet, Ekokuljetus JNH Oy, även tar över uppdraget som VD för Ekoman Oy med start den 1.1.2023. Målet är att under Petri Niemeläs ledning satsa mer än någonsin på att utnyttja synergierna mellan koncernens olika enheter, och att vidareutveckla verksamheten i Vasaregionen under marknadens övergångsskede.

Ekoman har under ledning av den nuvarande verkställande direktören Patrick Eckerman utvecklats fint i rätt riktning. Patrick Eckerman är också i fortsättningen starkt involverad i Ekomans affärsverksamhet och ansvarar för bolagets försäljning och dess utveckling.