fbpx

En höjning av hushållsavfal- lets tömningspriser från 1 oktober 2022

Vi kommer att behöva höja priserna för att tömma våra kunders hushållsavfall
från början av oktober. Ökningen av tömningspriserna är i genomsnitt 6,9
procent (%). Samtidigt standardiserar och samordnar vi vår prissättning.

Orsaken till ökningen är den kraftiga uppgången i kostnadsindex, vilket medför
press att höja tömningsavgifterna.

Ökningen är dock måttlig jämfört med de förhöjda kostnaderna.

Enligt kostnadsindex för avfallstransport har kostnaderna ökat med upp till
16,3 procent sedan 2020.