fbpx

Vasaregionens avfallsnämnd godkände de nya bestämmelserna om avfallshantering — bestämmelserna träder i kraft den 1.6.2022

Vasaregionens avfallsnämnd godkände de nya bestämmelserna om avfallshantering på mötet
som hölls den 3.5. Det nya regelverket träder i kraft den 1.6.2022 och har flera övergångsperioder.
Bestämmelserna om avfallshantering är i kraft i Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Storkyro och
Korsnäs.

På fastigheter med minst fem bostäder

Insamling på fastigheterna:

 • Metall – obligatoriskt redan i nuläget
 • Glas – obligatoriskt redan i nuläg
 • Brännbart – obligatoriskt redan i nuläget
 • Bioavfall – obligatoriskt redan i nuläget
 • Batterier – obligatoriskt redan i nuläget
 • Kartong – frivilligt i nuläget och blir obligatoriskt den 1.7.2023
 • Plast – frivilligt i nuläget och blir obligatoriskt den 1.7.2023
 • Flerfackskärl — frivilligt i nuläget

 

Flerfackskärl — frivilligt i nuläget

Insamling på fastigheterna:

 • Brännbart – obligatoriskt redan i nuläget
 • Bioavfall – frivilligt i nuläget och blir obligatoriskt från och med den 1.10.2023 i område A,
  och förblir frivilligt i område B
 • Metall – frivilligt
 • Glas – frivilligt
 • Batterier – frivilligt
 • Kartong – frivilligt
 • Plast – frivilligt
 • Flerfackskärl – frivilligt

 

Kommunernas fastigheter och TSV-kunder

Insamling på fastigheterna:

 • Brännbart – obligatoriskt redan i nuläget
 • Bioavfall – blir obligatoriskt från och med 1.6.2022
 • Metall – blir obligatoriskt från och med 1.6.2022, om det uppstår avfall
 • Glas – blir obligatoriskt från och med 1.6.2022, om det uppstår avfall
 • Batterier – blir obligatoriskt från och med 1.6.2022, om det uppstår avfall
 • Kartong – blir obligatoriskt från och med 1.6.2022, om det uppstår avfall
 • Plast – blir obligatoriskt från och med 1.6.2022, om det uppstår avfall
 • Flerfackskärl – frivilligt

 

Sommarstugor

 • Brännbart – eget sopkärl, gemensamt sopkärl, båthamn, nyckelkärl. Och fram till den 30
 • april 2024 är det även möjligt att fritt ta avfallet till en permanent bostad.
 • Bioavfall – eget sopkärl, gemensamt sopkärl, båthamn, nyckelkärl.
 • Metall – frivilligt
 • Glas – frivilligt
 • Batterier – frivilligt
 • Kartong – frivilligt
 • Plast – frivilligt
 • Flerfackskärl – frivilligt

 

Områdesindelning

Område A

61500 Storkyro
61550 Orisberg
65100 Vasa
65170 Vasa
65200 Vasa
65230 Vasa
65280 Vasa
65300 Vasa
65320 Vasa
65350 Vasa
65370 Vasa
65380 Vasa
65410 Sundom
65450 Solf
65460 Tölby
65470 Rimal
65480 Vikby
65520 Helsingby
65610 Korsholm
65610 Vasa
65630 Karperö
65710 Singsby
65730 Jungsund
65760 Iskmo
65800 Replot
66100 Malax
66140 Övermalax
66160 Långåminne
66200 Korsnäs
66210 Molpe
66220 Bergö
66240 Petalax
66430 Vedenoja
66440 Tervajoki
66500 Lillkyro
66510 Merikart
66520 Veikars
66530 Kvevlax
66540 Petsmo
66580 Kuni
66590 Vassor
66600 Vörå
66640 Maxmo
66660 Bertby
66710 Kaitsor
66730 Oxkangar
66800 Oravais
66830 Oravais fabrik

 

Område B

61440 Untamala
61520 Lehmäjoki
61560 Orisberg
62310 Voltis
62375 Ylihärmä
62395 Pettersbacka
64610 Övermark
65650 Koskö
65870 Björkö
65920 Norra Vallgund
65930 Södra Vallgund
65970 Söderudden
66230 Korsbäck
66260 Svarvar
66270 Pörtom
66280 Taklax
66290 Harrström
66340 Sarvijoki
66420 Ruto
66470 Jukaja
66550 Västerhankmo
66560 Österhankmo
66680 Kaurajärvi
66810 Kimo
66820 Komossa
66840 Pensala
66999 Vasa