fbpx

Petri Niemelä Ekoman Oy:n toimitusjohtajaksi

Ekokuljetus-konsernin johtamista uudistetaan siten, että konsernin suurimman yksikön Ekokuljetus JNH Oy:n toimitusjohtaja Petri Niemelä ottaa vastuulleen myös Ekoman Oy:n toimitusjohtajan tehtävät 1.1.2023 lukien. Tavoitteena on panostaa Petri Niemelän johdolla entistä vahvemmin konsernin eri yksiköiden välisten synergioiden hyödyntämiseen sekä edelleen kehittää toimintaa Vaasan alueella markkinan murrosvaiheessa.

Ekoman on nykyisen toimitusjohtajan Patrick Eckermanin johdolla kehittynyt hienosti oikeaan suuntaan. Patrick Eckerman jatkaa jatkossakin vahvasti mukana Ekomanin liiketoiminnassa ja vastaa yhtiön myynnistä ja sen kehittämisestä.