fbpx

Ajankohtaista

Ekokuljetus-konsernin johtamista uudistetaan siten, että konsernin suurimman yksikön Ekokuljetus JNH Oy:n toimitusjohtaja Petri Niemelä ottaa vastuulleen myös Ekoman Oy:n toimitusjohtajan tehtävät 1.1.2023 lukien. Tavoitteena on panostaa Petri Niemelän johdolla entistä vahvemmin konsernin eri yksiköiden välisten synergioiden hyödyntämiseen sekä edelleen kehittää toimintaa Vaasan alueella markkinan murrosvaiheessa. Ekoman...

Joudumme nostamaan asiakkaidemme kotitalousjätteen tyhjennyshintoja lokakuun alusta lähtien. Tyhjennyshintojen korotus on keskimäärin 6,9 prosenttia (%). Samalla yhdenmukaistamme ja harmonisoimme hinnoitteluamme. Korotuksen taustalla on kustannusindeksien voimakas nousu, mikä aiheuttaa painetta nostaa tyhjennyshintoja. Korotus on kuitenkin maltillinen verrattuna kohonneisiin kustannuksiin. Jätteenkuljetuksen kustannusindeksin mukaan kustannukset ovat nousseet jopa 16,3 prosenttia vuodesta...

Uudistettu jäteasetus nostaa kierrätysastetavoitetta nykyisestä selvästi. Muutos koskettaa lähes kaikkia yrityksiä. Uusi jätelaki velvoittaa kierrättämään reilusti yli puolet yhdyskuntajätteestä. Vanhassa laissa vuodelle 2020 asetettu tavoite oli 50 % yhdyskuntajätteestä, mutta siihen ei aivan päästy: vuoden 2019 yhdyskuntajätteestä kierrätettiin 43 %. Uuden jätelain 2021 tavoitteet on kirjattu...

Vaasan seudun jätelautakunta hyväksyi uudet jätehuoltomääräykset 3.5. pitämässään kokouksessa. Uudet määräykset astuvat voimaan 1.6.2022 ja niillä on useita siirtymäaikoja. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Vaasassa, Mustasaaressa, Vöyrissä, Maalahdessa, Isossakyrössä ja Korsnäsissä. Kiinteistöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa Keräys kiinteistöllä: Metalli - pakollinen jo tällä hetkellä Lasi - pakollinen jo...

Ekokuljetus JNH Oy ja Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab yhdistyvät. Yhtiöt jatkavat laadukkaiden ympäristöpalveluiden kehittämistä yhdessä. Järjestelyn avulla Vaasan seudun asiakkaita pystytään palvelemaan entistä monipuolisemmin. 11.3.2022 toteutetun järjestelyn myötä Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab:n liiketoiminta liittyy osaksi Ekokuljetus konsernia. Molemmat toimijat tarjoavat jätehuolto- ja kierrätyspalveluita lähekkäin sijaitsevilla...

Uusin jäteautomme on vihreä! Marraskuu toi uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osaksi yrityksemme arkea. Otimme käyttöön ensimmäisen biokaasulla kulkevan kaksilokeroisen jäteauton jätekuljetuksissamme. Investoimme kuluneen syksyn aikana yrityksemme ensimmäiseen biokaasulla kulkevaan kaksilokeroiseen jäteautoon. Uusi jäteauto korvaa lähes kahden diesel käyttöisen automme ajot. Polttoaineena tullaan käyttämään paikallisesti tuotettua Big-biokaasua, joka on...