fbpx

Ekokuljetus JNH Oy ja Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab yhdistyvät.

Ekokuljetus JNH Oy ja Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab yhdistyvät. Yhtiöt jatkavat laadukkaiden ympäristöpalveluiden kehittämistä yhdessä.
Järjestelyn avulla Vaasan seudun asiakkaita pystytään palvelemaan entistä monipuolisemmin.

11.3.2022 toteutetun järjestelyn myötä Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab:n liiketoiminta liittyy osaksi Ekokuljetus konsernia. Molemmat toimijat tarjoavat jätehuolto- ja kierrätyspalveluita lähekkäin sijaitsevilla maantieteellisillä alueilla. Jatkossa Ekokuljetus konserni pystyy palvelemaan molempien yhtiöiden asiakkaita aiempaa laajemmalla alueella.

Ekokuljetuksen toimitusjohtaja Petri Niemelä näkee yritysjärjestelyn tärkeänä askeleena yhtiön kasvutarinassa.

‒ Laajennamme tällä yritysjärjestelyllä merkittävästi toimintaamme Vaasassa. Jatkossa pystymme palvelemaan Vaasan ja sen ympäryskuntien yritysasiakkaita entistä kattavammalla tarjonnalla. Kasvavan asiakaskunnan ja laajenevan toimipisteverkoston mahdollistama tehokkaampi logistiikka tarkoittaa hyötyjä niin asiakkaille kuin ympäristöllekin.

Myös Ekomanin toimitusjohtaja Patrick Eckerman iloitsee järjestelyn hyödyistä.

-Liiketoimintamme täydentävät hyvin toisiaan. Osana kasvavaa konsernia pystymme palvelemaan vaasalaisia asiakkaitamme aiempaa kattavammin. Leveämpien hartioiden myötä kykenemme investoimaan ympäristöystävälliseen kuljetus- ja käsittelykalustoon. Jatkamme ammattitaitoisen henkilökuntamme kanssa palveluiden kehittämistä niin, että jokaisella kiinteistöllä ja yrityksellä on toimiva ja tehokas jätehuolto ympäri vuoden.

Järjestely astuu voimaan välittömästi. Ekomanin henkilökunta jatkaa konsernin palveluksessa, ja palvelut asiakkaiden suuntaan jatkuvat normaalisti. Konsernin tulevaisuuden tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua ja kotimaisen kiertotalouden kehittämistä.

Lisätietoja:

Petri Niemelä, Ekokuljetus JNH Oy,
puh. +358 44 567 7910, petri.niemela@ekokuljetus.fi

Patrick Eckerman, Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab, puh. +358 44 380 9100, patrick.eckerman@ekoman.fi

Ekokuljetus konserni on Keski-Pohjanmaalta lähtöisin oleva jätevirtojen kuljetukseen ja käsittelyyn keskittynyt toimija. Ekokuljetuksen pääkonttori sijaitsee Kokkolassa ja konserni toimii koko Pohjanmaan rannikolla sekä Itä-Suomessa. Ekokuljetus konserni syntyi vuonna 2020, kun pitkän linjan kierrätysalan toimijat Ekokuljetus JNH Oy, Finells Transport Ab ja Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:n Kokkolan liiketoiminta yhdistyivät. Itä-Suomen Murskauskeskus liittyi osaksi konsernia vuonna 2021. Ekokuljetus konsernin pro forma liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa.

Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab on Vaasan seudulla toimiva paikallinen yritys, joka tarjoaa jätehuoltopalveluita niin kotitalouksille, taloyhtiöille kuin yrityksillekin. Ekomanin liiketoiminta koostuu ympäristöhuollon sekä jätteenkeräyksen,
-kuljetuksen, hyötykäytön ja kierrätyksen palveluista. Yhtiöllä on vahva, yli vuosikymmenten aikana karttunut paikallistuntemus jätehuollon palveluiden tarjoamisesta Vaasassa ja sen lähikunnissa.