fbpx

Yritysten jätelaki muuttui viime vuonna ja erilliskeräysvelvoite astuu voimaan 1.7.2022

Uudistettu jäteasetus nostaa kierrätysastetavoitetta nykyisestä selvästi.

Muutos koskettaa lähes kaikkia yrityksiä. Uusi jätelaki velvoittaa kierrättämään reilusti yli puolet yhdyskuntajätteestä. Vanhassa laissa vuodelle 2020 asetettu tavoite oli 50 % yhdyskuntajätteestä, mutta siihen ei aivan päästy: vuoden 2019 yhdyskuntajätteestä kierrätettiin 43 %. Uuden jätelain 2021 tavoitteet on kirjattu laissa nyt vuoteen 2035 asti.

Yritysten yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää:

 • 55 % vuonna 2025
 • 60 % vuonna 2030
 • 65 % vuonna 2035

Samat velvoitteet koskevat kaikkia EU:n jäsenmaita.

 

Jätteiden lajittelu koskee jatkossa lähes kaikkia yrityksiä

Uusi jätelaki vaikuttaa myös jätteen lajitteluun. Uuden jätelain 2021 siirtymäaika on käynnissä, ja lajittelua koskevat velvoitteet astuvat voimaan 1.7.2022. Uuden lainsäädännön mukaisesti yrityksen toimitiloissa on järjestettävä jätteiden lajittelu silloin, kun jätteen määritellyt viikkokohtaiset määrät toteutuvat. Velvoite koskee jatkossa paitsi yrityksiä, myös muuta hallinto- ja palvelutoimintaa. Alla listatuista jätemääristä voi päätellä, että aihe koskettaa myös pienempiä yrityksiä, sillä viikkotasolla puhutaan vain muutaman kilon kokonaismääristä.

Yritysten on lajiteltava jätteet erilleen muista jätteistä, jos niitä syntyy vähintään alla ilmoitettu määrä viikossa:

 • biojäte: 10 kg
 • kuitupakkausjäte: 5 kg
 • muovipakkausjäte: 5 kg
 • lasipakkausjäte: 2 kg
 • metallipakkausjäte ja pienmetalli: 2 kg

Huomionarvoista on, että nyt myös elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyvän elintarvikejätteen määrästä ja käsittelystä. Kirjanpitoon on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä myös arvio käytöstä poistetusta syömäkelpoisen elintarvikkeen kokonaismäärästä.

Yksikään yritys ei silti jää lain ulkopuolelle – raportoinnin osalta uudessa jätelaissa on vaatimuksia kaikille yrityksille riippuen mm. jätteen vuosittaisesta määrästä tai laadusta. Jätelain uudistus 2021 kannattaa siksi ottaa nyt haltuun.

Tarkista: Lajitellaanko yrityksessäsi jo biojäte, metalli, lasi, pahvi ja muovi? Pidetäänkö jätteistä kirjaa, vaikka vuotuinen jätemäärä olisikin pieni?

 

Jätekirjanpito ja raportointi on jatkossa lakisääteistä

Kirjanpito on tuttua, mutta jatkossa tutuksi tulee myös jätekirjanpito. Kirjanpitovelvollisuus koskettaa valtaosaa yrityksistä – nyt myös elintarvikkeiden jalostus- ja valmistusteollisuutta, kauppaa ja muuta jakelutoimintaa sekä ravintola- ja majoitustoimintaa.

Jätteistä on pidettävä kirjaa ja huolehdittava jäteraportit kuntoon, esim. silloin, kun:

 • jätettä syntyy vähintään 100 tonnia vuodessa
 • toiminnasta syntyy vaarallista jätettä tai POP-jätettä
 • toiminta on ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista
 • kyseessä on elintarviketeollisuuden toiminta, joka on ympäristönsuojelulain mukaan ilmoituksenvaraista

 

Myös jäteraporttien sisältövaatimuksia on päivitetty. Jatkossa on raportoitava aiempaa tarkemmin mm.

 • jätteen vastaanottajan ja kuljettajan tiedot
 • jätteen tyyppi ja laatu