fbpx

toukokuu 2022

Uudistettu jäteasetus nostaa kierrätysastetavoitetta nykyisestä selvästi. Muutos koskettaa lähes kaikkia yrityksiä. Uusi jätelaki velvoittaa kierrättämään reilusti yli puolet yhdyskuntajätteestä. Vanhassa laissa vuodelle 2020 asetettu tavoite oli 50 % yhdyskuntajätteestä, mutta siihen ei aivan päästy: vuoden 2019 yhdyskuntajätteestä kierrätettiin 43 %. Uuden jätelain 2021 tavoitteet on kirjattu...