fbpx

Vår nyaste sopbil är grön!

November förde med sig den förnybara energin med låga utsläppsnivåer som en del av vårt företags vardag. Vi tog den första biogasdrivna sopbilen med två fack i bruk för transport av avfall.

Vi investerade under den gångna hösten i vårt företags första biogasdrivna sopbil med två fack. Den nya sopbilen ersätter nästan körningen av två av våra dieseldrivna bilar.

Bränslet som kommer att användas är lokalt producerat Big-biogas, som är tillverkad av bioavfall från vårt eget område. Genom att använda förnybar energi med låga utsläppsnivåer kan vi minska växthusgasutsläpp på vår tömningsrutt med till och med 90 % jämfört med om rutten kördes med tidigare materiel.

Trots att den nya sopbilen är grön fick den på sig fina orangefärgade arbetskläder. I trafiken känns bilen lätt igen för sin bekanta orangea färg samt för Big-biogasdekalen som har klistrats på dess sida.

Investeringen är en målmedveten åtgärd för att minska koldioxidavtrycket och stärka konkurrenskraften.

En fråga som i åratal har varit öppen inom avfallshanteringsbranschen är organiseringen av avfallstransport, och dess framtida osäkerhet och oron för hur arbetet fortsätter har länge stävjat vårt företags investeringsvilja. Nu är blicken trots allt ställd på framtiden.

I framtiden ska företag, som deltar i konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar, bjuda på allt miljövänligare fordon för att producera tjänster.

Vasa stads strategiska mål är ett koldioxidneutralt Vasa år 202X. Vi är övertygade om att miljömålen även ska synas i företagen i vårt område. Tillsammans kan vi agera för vårt stads bästa.

Som följd av vår investering förverkligas nu cirka en tiondedel av våra körningar med biogas. Vårt mål är att vi senast år 2025 har fördubblat mängden på vår materiel som drivs med förnybar energi med låga utsläppsnivåer.