fbpx

Uncategorized

Ni har kanske redan märkt att avfallets tömningsdag har ändrats. Det här beror på förändringen i konkurrensutsättningen av avfallstransport, där Stormossen i fortsättningen kommer att ansvara för hushållsavfallstransporter, utom transport av brännbart avfall som kommer att finnas kvar i sin nuvarande form. Vi kommer att förtäta och ändra...