fbpx

Kundmeddelande 06.07.2022

Ni har kanske redan märkt att avfallets tömningsdag har ändrats. Det här beror på förändringen i
konkurrensutsättningen av avfallstransport, där Stormossen i fortsättningen kommer att ansvara för
hushållsavfallstransporter, utom transport av brännbart avfall som kommer att finnas kvar i sin nuvarande
form. Vi kommer att förtäta och ändra rutter för att minska överlappningen av körrutter i bostadsområden
där vi för närvarande är verksamma.

Mängden behållare att tömma ökar märkbart i och med den obligatoriska bioavfallsinsamlingen för hushåll
som börjar nästa år. På grund av detta kan den nuvarande tömningsdagen ändras beroende på
omständigheterna med en dag, innan eller efter den så kallade avtalade tömningsdagen. Det finns alltså
ingen anledning till oro ifall avfallsbehållaren inte töms på den vanliga dagen. Alla tömningar sköts, och
förändringarna kräver inte att kunden kontaktar oss.

På grund av den kommande förändringen övergår vi till tvåskifteskörning under hösten, då behållarna töms mellan 06:00 och 22:00.

Vi ber om ursäkt ifall de kommande förnyelserna ger upphov till oklarheter.

Stormossen har höjt avgiften för hanteringen av brännbart avfall från och med 1.3.2022. Ökningen beaktas i
priset.